Informacije o obdelavi osebnih podatkov preko izvajanja videonadzora

Obvestilo zunanjim osebam po tretjem odstavku 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 163/2022, ZVOP-2) glede izvajanja videonadzora na območju skladiščnih prostorov podjetja Konverzija, d.o.o.:
  • Izvajalec videonadzora: Konverzija, d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična št.: 6085822000, ID za DDV: SI 29742676.
  • Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer): Maja Mušić Poročnik, [email protected].
  • Namen izvajanja videonadzora: Videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti oseb, varovanja premoženja ter zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa.
  • Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema: Pooblaščene osebe v podjetju Konverzija d.o.o., skladno s pravilnikom o izvajanju videonadzora.
  • Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države: Posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države.
  • Obdobje hrambe posnetkov: Do 100 dni.
  • Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema: Posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša nanj, ugovora k obdelavi posnetka, prenosljivosti podatkov (kopija posnetka), popravka ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka.
  • Informacija o pravici do vložitve pritožbe: Pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko podate na naslov Konverzija, d.o.o., Data Protection Officer (DPO), Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana ali na naslov elektronske pošte: [email protected].
  • Privolitev v video nadzor oz. snemanje: Osebna privolitev ni potrebna zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora. Posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor.
  • Nadaljnja obdelava: Nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja, prav tako se ne izvaja snemanje zvoka. Nadzor s pomočjo videonadzornega sistema spremlja posebej pooblaščena oseba na računalniškem zaslonu (spremljanje v živo ali pregled posnetkov starih največ 100 dni).